Svenska Labradoodle Klubben

Vi är stolta medlemmar i SLK. Klubben underlättar gemenskapen mellan oss som hittat till vår fantastiska Labradoodle. SLK vill verka för Labradoodlens etablering och utveckling i Sverige genom att föra samman entusiaster, eventuella valpköpare och uppfödare. Klubbens mål är att till våra medlemmar underlätta spridningen av kunskap baserat på modern forskning och väl beprövad erfarenhet. Läs mer om SLK här