Hälsotester

Alla våra hundar som används i avel är hälsotestade. Det innebär att de har godkända resultat på höftledsröntgen, armbågsröntgen, patella och ögonlysning.  Resultaten från höftleds- och armbågsröntgen skickas in för analys hos OFA. Endast hundar med resultaten Good eller Excellent används i vårt avelsprogram. 

Alla våra avelshundar testas även för att kunna utesluta genetiska sjukdomar. 

Vi testar för följande sjukdomar:
- EIC -Excercise Induced Collapse
- Prcd-PRA – Progressive Rod-cone Degeneration
– Progressive Retinal Atrophy
- DM - Degenerative Myelopathy
- ​vWD - von Willebrand disease
- IC Improper coat